Seminarie "Anomaliedetectie op single board computers"

Dinsdag 6 okt. 2020 van 13u tot 14u

Virtuele editie.

Detectie van anomalieën is een belangrijke subdiscipline van Artificiële Intelligentie, met toepassingen in diverse sectoren, zoals bijvoorbeeld het monitoren van industriële processen en ziektebeelden. In dit seminarie vertrekken we van een algemene introductie tot het onderwerp om daarna over te gaan tot mogelijke technieken om anomalieën/uitschieters te detecteren.

Een belangrijke factor is de snelheid waarmee ingegrepen kan worden op uitschieters. Hiervoor is het gebruik van edge computing sterk in opmars. We gaan in een laatste deel van het seminarie dan ook uitvoerig in op de praktische implementatie ervan op Single Board Computers, geïllustreerd aan de hand van een demo.

Kostprijs:

  • Leden van de begeleidingsgroep van AISiBoCo: gratis
  • Studenten en leden van EhB, Odisee en KU Leuven: gratis
  • Externen: 30 euro per persoon, over te schrijven naar Odisee vzw, rekeningnummer BE15 4354 1314 7130, met vermelding 'Seminarie AISIBOCO 06/10'.

Op voorhand inschrijven is verplicht via onderstaand webformulier (deadline vrijdag 2 oktober). U ontvangt een emailbevestiging na inschrijving.

Onmiddellijk na dit seminarie vindt een vergadering plaats van de begeleidingsgroep van AISiBoCo. Deze is enkel toegankelijk voor leden van de begeleidingsgroep.

 

Registratiekost
Onderstaande vraag enkel invullen indien u lid bent van de begeleidingsgroep: